Project Ontwikkeling

De klant c.q. gebruiker staat centraal bij alle (her)ontwikkelingsaktiviteiten van Looye Vastgoed. 

Voor onze gebruikers ontwikkelen wij producten waarbij de kwaliteit van de woon-, werk en leefomgeving voorop staat. 

Looye Vastgoed is betrokken bij het gehele traject van een (her)ontwikkeling, van initiatie tot en met realisatie. 

Onze brede marktkennis zorgt ervoor dat wij snel en effectief reageren op kansen en (complexe) vraagstukken vanuit de markt.

Deze kansen worden opgepakt en vertaald in kwalitatief hoogwaardige (duurzame) projecten. Samenspraak met eigenaren, gebruikers, buurtbewoners en gemeenten garandeert een succesvolle projectontwikkeling. 

Door een korte en overzichtelijke beslissingsstructuur en een heldere en nuchtere beoordeling kan er snel en voortvarend worden gewerkt. Alle opdrachtgevers en relaties kunnen dan ook rekenen op onze persoonlijke betrokkenheid. Dit resulteert in een prettige samenwerking met het gewenste resultaat.